^Powrót w góre

Aktualnie posiadamy wolne miejsca,
zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki.

Załącznik do umowy

Loading...

    WYPRAWKA (podpisana) – prosimy dostarczyć na DZIEŃ ADAPTACYJNY

Maluszki:

  1. Prześcieradełko z  gumką – na  materac  do  łóżeczka,
  2. Kocyk +  podusia
  3. Śliniaczki 2  szt  (foliowe)
  4. Ubranka do  przebrania
  5. Pantofelki
  6. Pieluszki +  kosmetyki  do  pielęgnacji,
  7. Chusteczki nawilżające  2  paczki/m-c,
  8. Butelka lub  kubek  niekapek
  9. Ręczniczek

 

UBEZPIECZENIE  25 PLN  -  (tylko gotówkowo).

Zgłaszanie  nieobecności  dziecka  (tel. do żłobka):  790-502-458

Dyrektor:  502-22-44-96,  501-502-458

(pieczęć  firmowa)                                                                          

 

 

            U P O W A Ż N I E N I E     D O    O D B I O R U     D Z I E C K A

 

W  roku  szkolnym  2020/2021  do  odbioru  dziecka  (imię i nazwisko):

………………………………………………………………………….

ze  ŻŁOBKA  NIEPUBLICZNEGO   EKO-PARK,  z  siedzibą  przy  ul.  Beskidzkiej  23

w  Krakowie,  są  upoważnione  osoby:

 

imię  i  nazwisko                                    stopień  pokrewieństwa            nr  dowodu  osobistego
___________________________________________________________________________

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

                                                                          Podpis Rodzica /opiekuna prawnego

                                                                         ……………………………………………