^Powrót w góre

HARMONOGRAM WPŁAT

POMNIEJSZONYCH O KWOTĘ DOTACJI UMK

CZESNE
2018
MIESIĄC KWOTA
Styczeń 426 zł
Luty 460 zł
Marzec 426 zł
Kwiecień 460 zł
Maj 460 zł
Czerwiec 443 zł
Lipiec 426 zł
Sierpień 426 zł
Wrzesień 460 zł
Październik 409 zł
Listopad 443 zł
Grudzień 477 zł

 

    WYPRAWKA (podpisana) – prosimy dostarczyć na DZIEŃ ADAPTACYJNY

Maluszki:

  1. Prześcieradełko z  gumką – na  materac  do  łóżeczka,
  2. Kocyk +  podusia
  3. Śliniaczki 2  szt  (foliowe)
  4. Ubranka do  przebrania
  5. Pantofelki
  6. Pieluszki +  kosmetyki  do  pielęgnacji,
  7. Chusteczki nawilżające  2  paczki/m-c,
  8. Butelka lub  kubek  niekapek
  9. Ręczniczek

 

UBEZPIECZENIE  25 PLN  -  (tylko gotówkowo).

Zgłaszanie  nieobecności  dziecka  (tel. do żłobka):  790-502-458

Dyrektor:  502-22-44-96,  501-502-458

(pieczęć  firmowa)                                                                          

 

 

            U P O W A Ż N I E N I E     D O    O D B I O R U     D Z I E C K A

 

W  roku  szkolnym  2016/2017  do  odbioru  dziecka  (imię i nazwisko):

………………………………………………………………………….

ze  ŻŁOBKA  NIEPUBLICZNEGO   EKO-PARK,  z  siedzibą  przy  ul.  Beskidzkiej  23

w  Krakowie,  są  upoważnione  osoby:

 

imię  i  nazwisko                                    stopień  pokrewieństwa            nr  dowodu  osobistego
___________________________________________________________________________

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

                                                                          Podpis Rodzica /opiekuna prawnego

                                                                         ……………………………………………

Copyright © 2015. EKO-PARK Rights Reserved.