^Powrót w góre

Szanowni Rodzice !!!

Nasza placówka jest otwarta dla dla Rodziców dzieci:
- zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
- realizujących zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
-realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- pełniących służbę w jednostkach zapewniających  bezpieczeństwo i porządek publiczny,
- wykonujących działania ratownicze,
- zatrudnionych w jednostkach organizacji pomocy społecznej w rozumieniu art.6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- zatrudnionych w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.48 ustawy z dnia 12 marca 2004. o pomocy społecznej,
-zatrudnionych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym,
-zatrudnionych w placówkach opiekuńczo wychowawczych, opiekuńczo-terapeutycznych,
-zatrudnionych w formach opieki nad dziećmi do lat 3,
zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty, o których mowa  w art.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. i realizujących zadania na terenie tych jednostek.
 
W przypadku chęci skorzystania z opieki w placówce prosimy o zgłoszenie dziecka na dyżur i wypełnienie wniosku dotyczącego opieki nad dzieckiem.

ZAJĘCIA DLA NASZYCH PODOPIECZNYCH:

 Zajęcia te są zorganizowane przez nasz personel i mieszczą się w kwocie „czesnego” są całkowicie

NIEODPŁATNE

Do naszych zajęć dodatkowych dołączają : Kulinarne zajęcia w praktyce

Wspólnie przygotowanie posiłków w żłobku rozwija wyobraźnię,
kreatywność oraz rozwija zdolności manualne. 
Zajęcia będą miały charakter cykliczny, bez ograniczeń wiekowych. 
Będzie je prowadziła Pani Agnieszka. 

Wesoła gimnastyka


Gimnastyka sprawia dzieciom dużo radości i uczy dobrych nawyków ruchowych, tj. prawidłowej postawy ciała, właściwego siedzenia i chodzenia. Ponadto zachęca dzieci do zdrowego wysiłku. Zabawy ruchowe i gimnastyczne dla naszych podopiecznych będzie prowadziła Pani Ala. Proste ćwiczenia gimnastyczne w naszym żłobku z młodszymi dziećmi ?
To da się zrobić, bo przecież ruchu nigdy dość
!

Drogi Rodzicu
Chcesz sprawnie odebrać dziecko?
wyślij 20 min. przed przyjściem SMS-a
tel. 790-502-458

Copyright © 2015. EKO-PARK Rights Reserved.