^Powrót w góre

TUPTUSIE

Temat tygodnia: Podążamy śladami Wiosny.

Termin realizacji: 15- 26.03.2021

- Kształtowanie i doskonalenie wiedzy na temat pojęcia przyroda oraz ich charakterystycznych zmian klimatu w okresie wiosennym
- Kształtowanie i rozwijanie wiedzy na temat okoliczności zmieniających się pór dnia i wyglądzie najbliższego otoczenia : zaznajomienie z pojęciem czas, wschód i zachód Słońca , na przykładzie wiersza J. R. Salach "Wszędzie czysto" 
- Kształtowanie i rozwijanie wiedzy oraz wrażliwości słuchowej na temat wybranych ptaków migrujących do Polski na przykładzie kart obrazkowych  oraz oddgłosów
- Kształtowanie i rozwijanie wiedzy na temat pojęć : gleba, sadzonka, nowalijki. 
Zaznajomienie z pracą ogrodnika i charakterystycznych prac porządkowych po okresie Zimy
- Zaznajomienie z procesem powstawania roślin na podstawie piosenki M. Jeżowska "Wstawiaj to już wiosna". Zwrócenie uwagi na szczególny udział słońca, wody i owadów przy ich tworzeniu na przykładzie wiersza M. Terlikowskiej " Skąd się bierze woda"
- Kształtowanie i doskonalenie wiedzy na temat różnych warunków atmosferycznych i ich równowagi w przyrodzie, zwrócenie uwagi na temat występowania zjawiska deszczu oraz wody w naszym życiu i ekosystemie jako warunku niezbędnego do życia wszystkich ludzi , roślin i zwierząt. 
- Podkreślenie nauki zdrowych nawyków żywieniowych: częste picie wody, mycie warzyw i owoców przed jedzeniem, racjonalne zużycie wody na przykładzie opowiadań B. Szelągowskiej
 "Oszczędzamy wodę " 
- Ćwiczenia koordynacji ruchowej z elementami równowagi na przykładzie zabawy : " omiń żabkę"
- Zapoznanie z tradycją i obrzędami dnia św. Patryka, przybliżenie wiedzy o tradycjach święta, zwyczajach i sposobie obchodzenia go w Polsce
- Zapoznanie ze Świętem Piekarza i Cukiernika. Przybliżenie wiedzy na temat zawodu Piekarza oraz jego wyrobów
- Kształtowanie i rozwijanie sprawności manualnej na przykładzie prac plastycznych : Bazie
- Kształtowanie i doskonalenie prawidłowych nawyków porządkowych i grzecznościowych 
- Kształtowanie i rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na przykładzie kart obrazkowych
- Przybliżenie zasad segregacji śmieci podczas zabawy : " Segregujemy śmieci"
Utrwalenie nazw kolorów : żółty, zielony, czerwony, brązowy i czarny
- Prowadzenie obserwacji i udział w działaniach badawczych podczas wspólnego siania rzeżuchy
- Doskonalenie aparatu oddechowego poprzez udział w zabawie : " Dmuchamy Piórka " 
- Rozwijanie sprawności motorycznych poprzez zabawy naśladowcze : " na zielonej łące"

Temat tygodnia: Żegnamy Zimę, witamy Wiosnę.

Termin realizacji: 01- 12.03.2021
 
- Kształtowanie wiedzy na temat zmieniającej się pory roku w okresie wczesno wiosennym. Przybliżenie zmian zachodzących w przyrodzie na podstawie wiersza J. Brzechwy : "Powitanie Wiosny" oraz kolorowych ilustracji
- Kształtowanie wiedzy na temat tradycji topnienia Marzanny i innych zwyczajów ludowych związanych z pożegnaniem Zimy na przykładzie zabaw rytmicznych - "Odganiamy Zimę" z chustą animacyjną
- Zapoznawanie z wyglądem oraz cechami charakterystycznymi wiosennych kwiatów: przebiśnieg, zawilec, krokus na podstawie opowiadania H. Zdzitowieckiej : " Czy już idzie Wiosna " oraz wiersza W. Broniewskiego "Pierwiosnek"
- Kształtowanie i rozwijanie wiedzy na temat wiosennych porządków w domu i w ogrodzie na podstawie  wiersza W. Badalska : " Wiosenne Porządki " 
- Kształtowanie i usprawnianie wiedzy na temat właściwego sposobu ubierania się ( na cebulkę) podczas wcześniej wiosny na przykładzie wiersza W.Grodzieńskiej : " Chory Kotek "
- Kształtowanie i rozwijanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej - kolejność czynności na przykładzie tematycznych kart obrazkowych
- Rozwijanie i kształtowanie czynnego słownika
- Rozwijanie i doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej na przykładzie wierszy J. Brzechwy
- Kształtowanie i doskonalenie wiedzy na temat pojęcia : tworzenia pary , na przykładzie wiersza E. Szelburg-Zarembiny : " Ptaszki" 
- Kształtowanie wiedzy na temat zdrowia i zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności 
- Kształtowanie wiedzy o wiosennych gatunkach ptaków ( bocian, jaskółka) oraz sposobie ich rozpoznawania na przykładzie opowiadania M.Kownackiej : " Pierwsze śniadanie w gnieździe bociana " 
- Kształtowanie i rozwijanie wiedzy na temat pojęcia : podobnie i różne 
- Doskonalenie umiejętności zgodnego współdziałania w Grupie
- Rozwijanie zainteresowania muzyką, rozbudzenie wrażliwości na piękno muzyki poważnej na przykładzie utworu 
"Wiosna- Cztery pory Roku" A. Vivaldiego
- Zaznajomienie z pojęciem kompozytor, pianista, nuty oraz twórczością F. Chopina na przykładzie opowiadania W. Chotomskiej : " Muzyka Pana Chopina "
- Kształtowanie i rozwijanie wiedzy na temat pojęcia kierunku i położenia przedmiotu
Copyright © 2015. EKO-PARK Rights Reserved.