^Powrót w góre

Temat tygodnia: Żegnamy Zimę, witamy Wiosnę.

Termin realizacji: 01- 05.03.2021
 
- Kształtowanie wiedzy na temat zmieniającej się pory roku w okresie wczesno wiosennym. Przybliżenie zmian zachodzących w przyrodzie na podstawie wiersza J. Brzechwy : "Powitanie Wiosny" oraz kolorowych ilustracji
- Kształtowanie wiedzy na temat tradycji topnienia Marzanny i innych zwyczajów ludowych związanych z pożegnaniem Zimy na przykładzie zabaw rytmicznych - "Odganiamy Zimę" z chustą animacyjną
- Zapoznawanie z wyglądem oraz cechami charakterystycznymi wiosennych kwiatów: przebiśnieg, zawilec, krokus na podstawie opowiadania H. Zdzitowieckiej : " Czy już idzie Wiosna " oraz wiersza W. Broniewskiego "Pierwiosnek"
- Kształtowanie i rozwijanie wiedzy na temat wiosennych porządków w domu i w ogrodzie na podstawie  wiersza W. Badalska : " Wiosenne Porządki " 
- Kształtowanie i usprawnianie wiedzy na temat właściwego sposobu ubierania się ( na cebulkę) podczas wcześniej wiosny na przykładzie wiersza W.Grodzieńskiej : " Chory Kotek "
- Kształtowanie i rozwijanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej - kolejność czynności na przykładzie tematycznych kart obrazkowych
- Rozwijanie i kształtowanie czynnego słownika
- Rozwijanie i doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej na przykładzie wierszy J. Brzechwy
- Kształtowanie i doskonalenie wiedzy na temat pojęcia : tworzenia pary , na przykładzie wiersza E. Szelburg-Zarembiny : " Ptaszki" 
- Kształtowanie wiedzy na temat zdrowia i zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności 
- Kształtowanie wiedzy o wiosennych gatunkach ptaków ( bocian, jaskółka) oraz sposobie ich rozpoznawania na przykładzie opowiadania M.Kownackiej : " Pierwsze śniadanie w gnieździe bociana " 
- Kształtowanie i rozwijanie wiedzy na temat pojęcia : podobnie i różne 
- Doskonalenie umiejętności zgodnego współdziałania w Grupie
- Rozwijanie zainteresowania muzyką, rozbudzenie wrażliwości na piękno muzyki poważnej na przykładzie utworu 
"Wiosna- Cztery pory Roku" A. Vivaldiego
- Zaznajomienie z pojęciem kompozytor, pianista, nuty oraz twórczością F. Chopina na przykładzie opowiadania W. Chotomskiej : " Muzyka Pana Chopina "
- Kształtowanie i rozwijanie wiedzy na temat pojęcia kierunku i położenia przedmiotu
Temat tygodnia: Poznajemy siebie i własne ciało.
Termin realizacji: 15- 27.02.2021
 
- Kształtowanie wiedzy na temat pojęć : chłopiec i dziewczynka na podstawie kart obrazkowych
- Kształtowanie wiedzy na temat różnic w wyglądzie zewnętrznym pomiędzy chłopcem i dziewczynką
- Nauka rozpoznawania części ciała na własnej osobie oraz innych dzieciach na przykładzie piosenki : " Moje rączki gdzieś zniknęły" Z. M. Tomaszewska
- Kształtowanie wiedzy na temat co potrafi moje ciało na przykładzie piosenki : " Rączki robią klap, klap, klap "- B. Abramowicz 
- Kształtowanie wiedzy na temat posiadanych zmysłów na podstawie wiersza : " Okulary " J. Tuwima 
- Doskonalenie i utrwalanie wiedzy na temat podstawowych zasad przestrzegania higieny osobistej, czynności samoobsługowych 
- Doskonalenie postaw współpracy i zachowań grzecznościowych w grupie
- Kształtowanie i utrwalanie wiedzy na temat zdrowia i zdrowej diety na podstawie wiersza : " Na zdrowie" - B. Lewandowskiej
- Rozwijanie i utrwalanie wiedzy na temat umiejętności logicznego myślenia 
- Doskonalenie  sprawności ruchowej na przykładzie piosenki : " Moje rączki klaskają" 
- Kształtowanie wiedzy na temat organów wewnętrznych i ich funkcji w ciele człowieka na przykładzie kart obrazkowych
- Kształtowanie i doskonalenie wiedzy  na temat pojęcia : moje - twoje, prawa strona-lewa strona
- Doskonalenie nawyku wspólnej i zgodnej zabawy oraz modelu zachowań pozytywnych 
- Kształtowanie wiedzy na temat pojęcia przeciwieństw : cienki - gruby, duży-mały 
- Kształtowanie wiedzy o zwierzętach i ich budowie oraz sposobie funkcjonowania na przykładzie Kota i Dinozaura 
- Świętowanie Dnia Kota i Dnia Dinozaura 
Temat tygodnia: Nasze domy, nasze rodziny, nasze Emocje.
Termin realizacji: 08- 19.02.2021
 
- Kształtowanie i rozwijanie wiedzy na temat pojęcia Rodziny za pomocą ilustracji, kształtowanie i rozwijanie nazewnictwa poszczególnych członków Rodziny
- Kształtowanie i rozwijanie wiedzy na temat pomieszczeń w domu ( omówienie pomieszczeń : salon, pokój dziecięcy, kuchnia, łazienka) za pomocą kolorowych ilustracji 
- Kształtowanie i rozwijanie wiedzy na temat różnych emocji i sposobie ich rozpoznawania 
- Kształtowanie i rozwijanie wiedzy na temat domków zwierząt
- Kształtowanie i wzbogacanie słownictwa o tematyce rodzinnej na podstawie piosenki : " Będę mamie pomagała" - sł. M. Rusińska) 
- Kształtowanie i rozwijanie życzliwych postaw wobec innych
- Ćwiczenia emisyjne buzi  poprzez naśladownictwo głosu zwierząt, zjawisk atmosferycznych ( cmokanie, parskanie, szum) 
- Kształtowanie i rozwijanie czynnego słownika dziecka na podstawie wybranych wierszy J. Tuwima
- Kształtowanie i rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania na przykładzie tematycznych plac plastycznych
- Kształtowanie i rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej oraz pamięci ruchowej na podstawie piosenki : "My jesteśmy Krasnoludki"
- Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej na przykładzie zabaw paluszkowych
- Kształtowanie i rozwijanie umiejętności współdziałania w Grupie
Temat tygodnia: Wesoły Karnawał.
Termin realizacji: 25.01- 05.02.2021

- Kształtowanie precyzji ruchów i świadomości własnego ciała oraz umiejętności dzielenia przestrzeni poprzez udział w zajęciach z elementami ruchu rozwijającego metodą W. Sherborne, udział w zabawach do piosenki " Rączki robią klap, klap, klap "
- Rozwijanie i kształtowanie nauki aktywnego słuchania- ćwiczenia koncentracji uwagi poprzez udział w zabawach : wolno-szybko, cicho-głośno, stój-idź , stój-idź
- Kształtowanie i rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem na podstawie piosenki "Karnawałowy Bal"  sł. A. Galica
- Kształtowanie i rozwijanie analizy syntezy wzrokowej na podstawie zabawy "ślady na śniegu"
- Kształtowanie i rozwijanie poczucia rytmu i współdziałania w Grupie na podstawie wiersza D. Geller - Szkoła Tańca
- Kształtowanie i rozwijanie skupienia uwagi na podstawie piosenki " Ja jestem Pan Tik-Tak "
- Rozmowy na temat pojęcia Karnawału, przybliżenie tradycji ludowych i obrzędów na podstawie opowiadania i ilustracji do wiersza "Karnawał" - M. Brykczyńskiego
- Kształtowanie i rozwijanie zdolności manualnych  motoryki dużej i małej oraz estetyki na podstawie  prac plastycznych o tematyce karnawałowej 
Temat tygodnia: Babcia i Dziadek - jestem wnuczkiem.
Termin realizacji: 11- 22.01.2021
 
- Przedstawienie tradycji obchodzenia święta Dnia Babci i Dziadka
- Kształtowanie i usprawnianie ruchowe całego ciała do zabawy : Taniec Śnieżynek z użyciem chusty animacyjnej
- Nauka znaczenia wielkości : mały i duży na przykładzie ulepionych Bałkanów ze śniegu. 
- Rozwijanie motoryki małej : ćwiczenie rączek poprzez pracę z masą solną.
- Rozwijanie i doskonalenie sprawności manualnych poprzez wykonywanie Laurki dla Babci i Dziadka
- Kształtowanie wiedzy na temat bezpiecznych zabaw podczas Zimy
- Rozwijanie ekspresji muzycznej przy piosence : Na saneczkach- F. Gebertowa
- Kształtowanie i rozwijanie wyobraźni poprzez naśladownictwo sportów zimowych
- Wprowadzenie i poszerzanie słownictwa związanego ze spędzaniem wolnego czasu w okresie jakim jest Zima. 
Temat tygodnia: Zimo baw się z Nami.
Termin realizacji: 28.12.2020- 08.01.2021
 
- zapoznanie i utrwalenie wiadomości o zimie na podstawie wiersza : Pożegnanie Bałwanków H.Bechlerowa
- kształtowanie i rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
- kształtowanie i rozwijanie wyobraźni oraz aparatu mowy
- rozwijanie i kształtowanie spostrzegawczości i zręczności palców oraz percepcji wzrokowej poprzez układanki o tematyce zimowej.
- usprawnianie i kształtowanie motoryki dużej poprzez wykonywanie ruchów dźwięko-naśladowczych do piosenki Zima lubi dzieci A.Jurksztowicz
- ćwiczenia i kształtowanie odruchów chwytania z koordynacji psycho-ruchowej na podstawie wiersza: Zima M.Konopnicka 
- kształtowanie nawyków porządkowych
- rozwijanie i kształtowanie mowy na podstawie wybranych piosenek M.Kosik Piosenki zimowe
- rozwijanie sprawności manualnej rąk i nóg
Temat tygodnia: Nasza Zima.
Termin realizacji: 14- 23.12.2020

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczy:
- kształtowanie i wzbogacanie wiedzy na temat aktualnej pory roku i towarzyszącego im czasu Bożego Narodzenia
- kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
- nabywanie i  kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej: kolejność czynności
- nabywanie i wzbogacanie wiedzy przyrodniczej i jej zmieniających się procesów w zimie
- rozwijanie umiejętności kojarzenia
- zdobywanie i kształtowanie orientacji w przestrzeni
- kształtowanie i utrwalenie wiedzy o kolorach
- kształtowanie i rozwijanie sprawności manualnych
- rozbudzenie i kształtowanie narządu mowy poprzez śpiewanie piosenki "Zima lubi Dzieci" autora Jacek Cygan.
- kształtowanie i ćwiczenia koncentracji uwagi i rozwoju mowy 
 


Nasze Bombki z Życzeniami

Starszaki z grupy Elfów w pełni przygotowują się na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia,
dzisiaj malowały swoje Renifery, przesyłając jednocześnie życzenia Wesołych Świąt dla Wszystkich.

Temat tygodnia: Poznajemy zawody.
Termin realizacji: 16- 20.11.2020

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczy :
 
Cele dydaktyczne :
* kształtowanie i wzbogacanie wiedzy na temat wybranych zawodów na podstawie tematycznych piosenek i wierszy
* pobudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych na podstawie wiersza J. Tuwima- Wszyscy dla wszystkich
* poszerzenie zasobu słownictwa z określonym zawodem
* kształtowanie i poszerzanie wiedzy o samym sobie 
* kształtowanie umiejętności skupiania uwagi i uważnego słuchania
* rozwijanie zdolności manualnych plastyczno- konstrukcyjnych 
 
W tym tygodniu poznajemy różne zawody. Uczymy się piosenek i słuchamy wierszy o różnych specjalizacjach a także będziemy robić prace plastyczne o swoich ulubionych zajęciach. 
Copyright © 2015. EKO-PARK Rights Reserved.