^Powrót w góre

Ogólne zasady bezpieczeństwa

dla pracowników Żłobka

  • Personel zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przed wejściem do placówki.
  • Podczas wykonywania swoich obowiązków personel nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Z takiej formy zabezpieczenia można jednak dobrowolnie korzystać.
  • Prace porządkowe podlegają ciągłemu monitorowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
  • W placówce wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów.
  • Numery telefonów do stacji sanitarno epidemiologicznej, organu prowadzącego, kuratora oświaty i służb medycznych umieszczono przy wejściu oraz w każdej sali.
  • Posiłki powinny być spożywane bezpiecznie tj. w małych grupach.
  • Obowiązuje dezynfekcja stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
  • Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 stopni lub je wyparza.
Copyright © 2015. EKO-PARK Rights Reserved.