^Powrót w góre

Postępowanie w przypadku

podejrzenia zakażenia u pracownika

przedszkola lub dziecka

 

  1. W przypadku wystąpienia niepokojących  objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, a zostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną.
  2. Nauczyciele i pracownicy prowadzą listę osób przebywających w tym samym czasie we wspólnych częściach placówki.
  3. W placówce wyznaczone jest pomieszczenie, w którym odizolowane będą osoby, u których zaobserwuje się objawy infekcji.
  4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik jak i dziecko zostają natychmiastowo odizolowani od innych osób. Nad dzieckiem pełni opiekę wyznaczona przez dyrektora osoba.
  5. Rodzic zostaje telefonicznie powiadomiony o niepokojących objawach i jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki.
  6. Obszar, w którym poruszała się osoba z infekcją zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji. Zostaje również wstrzymane przyjmowanie kolejnych grup dzieci do placówki.
  7. Należy skontaktować się z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym w celu ustalenia wdrożenia dodatkowych procedur związanych z zaistniałym przypadkiem i ściśle stosować się do wszelkich poleceń i instrukcji.
Copyright © 2015. EKO-PARK Rights Reserved.