^Powrót w góre

RODZICU !!!

 • Pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu/żłobku, poprosimy Cię o wypełnienie ankiety o stanie zdrowia dziecka oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z procedurami funkcjonowania naszej placówki.
 • Do przedszkola/żłobka, przyjdź w maseczce a przed drzwiami zdezynfekuj ręce, lub załóż rękawiczki.
 • Pamiętaj, że dziecko od 4 roku życia także powinno przyjść maseczce. W przedszkolu/żłobku dziecko nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 • Pamiętaj! Do przedszkola/żłobka przyprowadź zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych i infekcji. Infekcja to: podwyższona temperatura, kaszel, katar, osłabienie.
 • Osoba pełniąca dyżur zmierzy temperaturę Twojemu dziecku.
 • W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskaże na stan podgorączkowy lub chorobowy, dziecko nie zostanie przyjęte.
 • W drzwiach placówki przekaż  je osobie dyżurującej, która odprowadzi Twoją pociechę do wyznaczonej sali.
 • Kiedy przyjdziesz po dziecko osoba dyżurująca przyprowadzi je ubrane, gotowe do wyjścia.
 • Liczebność każdej grupy wynosi do 12 dzieci.
 • Grupy przebywają w wyznaczonych i stałych salach, do grupy przypisani są ci sami opiekunowie.
 • Dziecko nie przynosi do przedszkola/żłobka żadnych przedmiotów ani zabawek.
 • Sala zostanie specjalnie przygotowana tak, aby można było skutecznie dezynfekować zabawki.
 • Co najmniej raz na godzinę będzie wietrzona.
 • Przekaż nauczycielowi swój numer telefonu i miej go przy sobie przez cały dzień, gdyż nauczyciel musi mieć z Tobą stały kontakt.
 • Przygotuj swoje dziecko na nową rzeczywistość w przedszkolu/ żłobku.
 • Powiedz, że panie mogą chodzić w maseczkach i rękawiczkach oraz że nie wszyscy koledzy będą obecni.

Będzie dobrze !

Copyright © 2015. EKO-PARK Rights Reserved.